Frikøbing

Om Frikøbing

Fra idé til virkelighedfrikoebings-grundsten1170x

Frikøbing er en forening, der er i gang med etablere en ’økologisk’, bæredygtig bosætning i Hvalsø med 22 husstande.

Familierne i Frikøbing ønsker at have fokus på energiforbrug, regnvandsopsamling, deleøkonomi, forurening, affaldsspild, transport, fødevarehåndtering mm. Dette via høj- og lavteknologiske og adfærdsmæssige tilgange.

Frikøbing favner et bredt sæt af værdier, der vedrører såvel miljømæssige som økonomiske og sociale intentioner. Det er foreningens overbevisning, at mange drømme bedst realiseres igennem fælles fokus og indsats, – alt imens der udøves en stor respekt for forskellighed og for familiernes privatliv. Vi prioriterer desuden at skabe gode og trygge rammer for børnene.

Projektet er blandt andet inspireret af Munksøgård i Roskilde og Andelssamfundet i Hjortshøj.
Oversigt-landskab-rev-17.06.15

Konkret omfatter projektet

Fælleshuset

Fælleshuset skal først og fremmest rumme et køkken med mulighed for at lave mad til mange, og plads til fælles spisning, toiletter og bad. På sigt vil vi arbejde på at fælles faciliteter også kan komme til at dække en række andre sociale som praktiske behov som f.eks. opholdsrum, legerum til børn, gæsterum, kontorlokaler, værksted, byttebørs mm. Desuden vil der være behov for opbevaring af maskiner tiltænkt drift af området. På sigt er der ønsker om aktiviteter i fælleshuset, der vender sig ’udad’ med tilbud til den omkringliggende by. Dvs. at der også er et ønske om at kunne drive små erhverv i Frikøbing.

Designnøglen og lokalplanen

Et forsøg på at afprøve nye rammer for byggeriet skal gå hånd i hånd med ambitionen om at skabe et konceptuelt stærkt og sammenhængende boligområde. Oprindeligt har Frikøbing udviklet en designnøgle, som sammen med Lokalplan-LK-34-for-Hyllegaarden satte nogle retningslinjer for byggeriet i Frikøbing. Herunder krav til bl.a. farver, højde og taghældning m.m. I praksis har folk haft meget frie hænder, men det er en god idé at fremlægge husprojektet for bestyrelsen/landskabsgruppen, som kan komme med nogle anbefalinger. Bl.a. er der en retningslinje om at udvendige farver på vinduer og døre, skal være mørke jordfarver.

De grønne fællesarealer

På de grønne arealer (og her tænker vi især på de 2,4 Ha jord i landzone mod syd) ønsker vi bl.a. at etablere nyttehaver (ca. 3000m2), en frugtlund (ca. 2000m2) og evt. en udvidelse af den eksisterende sø. Lejre kommune har ønsket at vi håndterer spildevand decentralt og det stemmer godt overens med vores ønske om at lave en bæredygtig bosætning. Vi har derfor etableret et pilerensningsanlæg, som fylder mellem 2000-3000m2 på fællesarealerne.

Når du bor i Frikøbing siger du bl.a. ja til

* Fællesspisning: Det vil formentlig foregå ca 3 dage om ugen, når fælleshuset er etableret – alle skal bidrage til at vi kan opretholde fællesspisning, og man kan frit vælge om man vil spise med. Nærmere detaljer finder vi frem til når fælleshuset er bygget.

* Budget for fælleshus: Seneste beslutning om budgettet lyder på 2,25 mio kr. Det vil som et minimum indeholde køkken, to toiletter, et spiserum og et viktualierum. Der projekteres i øjeblikket på livet løs.

* Deltagelse i arbejdsdage: Der meldes ud en gang om året hvor mange arbejdsdage vi forventer – og hvor meget man skal deltage.

* Deltagelse i arbejdsgrupper: Alle voksne skal deltage i mindst en udviklingsgruppe og en driftsgruppe. Det kan blandt andet være bestyrelsen, landskabsgruppen, socialgruppen, plantegruppen, belægningsgruppen m.fl. Udviklingen af grupperne og arbejdsområder vil forandres som Frikøbing får et fælleshus og fællesskabet udvikles.

* Mulighed for diverse projekter: Der findes i øjeblikket et bi-laug, men der er tale om både hønse-laug, mindre dyrehold, vin-laug, pileflet mv.