Frikøbing

Om Frikøbing

Fra idé til virkelighedfrikoebings-grundsten1170x

Frikøbing er en forening, der er i gang med etablere en ’økologisk’, bæredygtig bosætning i Hvalsø med 20-25 husstande. Konceptet har været under udvikling siden 2007. I dag er grundende udstykket og 16 ud af 20 grunde er solgt. Vi har mulighed for at bygge dobbelthuse på i alt fem af grundene. Frikøbing består i dag af 50-60 personer i alderen 0-62 år.

Familierne i Frikøbing ønsker at adressere bæredygtighedsproblematikker på husstandsniveau ved bl.a. at have fokus på energiforbrug, regnvandsopsamling, deleøkonomi, forurening, affaldsspild, transport, fødevarehåndtering mm. Dette via høj- og lavteknologiske og adfærdsmæssige tilgange.

Frikøbing favner et bredt sæt af værdier, der vedrører såvel miljømæssige som økonomiske og sociale intentioner. Det er foreningens overbevisning, at mange drømme bedst realiseres igennem fælles fokus og indsats, – alt imens der udøves en stor respekt for forskellighed og for familiernes privatliv. Vi prioriterer desuden at skabe gode og trygge rammer for børnene.

Projektet er blandt andet inspireret af Munksøgård i Roskilde og Andelssamfundet i Hjorthøj.
Oversigt-landskab-rev-17.06.15

Konkret omfatter projektet:

Fælleshuset

Fælleshuset skal først og fremmest rumme et køkken med mulighed for at lave mad til mange, og plads til fælles spisning, toiletter og bad. På sigt vil vi arbejde på at fælles faciliteter også kan komme til at dække en række andre sociale som praktiske behov som f.eks. opholdsrum, legerum til børn, gæsterum, kontorlokaler, værksted, byttebørs og evt. fælles vaskeri mm. Desuden vil der være behov for opbevaring af maskiner tiltænkt drift af området. På sigt er der ønsker om aktiviteter i fælleshuset, der vender sig ’udad’ med tilbud til den omkringliggende by. Dvs. at der også optræder et ønske om at kunne drive små erhverv i Frikøbing.

Designnøglen

Et forsøg på at afprøve nye rammer for byggeriet skal gå hånd i hånd med ambitionen om at skabe et konceptuelt stærkt og sammenhængende boligområde. Vi har arbejdet med at sikre en røde tråd i arkitekturen og der er udarbejdet og vedtaget en ’designnøgle’ (guide), der beskriver rammer og betingelser for al byggeriet i Frikøbing.

De grønne fællesarealer

På de grønne arealer (og her tænker vi især på de 2,4 Ha jord i landzone mod syd) ønsker vi bl.a. at etablere nyttehaver (ca. 3000m2), en frugtlund (ca. 2000m2) og evt. en udvidelse af den eksisterende sø. Lejre kommune har ønsket at vi håndterer spildevand decentralt og det stemmer godt overens med vores ønske om at lave en bæredygtig bosætning. Vi arbejder derfor på at etablere et pilerensningsanlæg, som vil optage mellem 2000-3000m2 på fællesarealerne.